P A T A L A S T A S

Ipinababatid po sa lahat ng mga tagatangkilik ng serbisyo ng Gapan City Water District (GCWD) na hanggang ngayon ay nakakonekta pa sa ating lumang linya (Old Service Line), ay maaari niyo na pong ipalipat sa Bagong linya (New Service Line) para mapaganda at mapalakas ang serbisyo ng inyong tubig. Sapagkat, tatanggalin na po namin ang suplay ng tubig sa lumang linya upang mapanatili ang magandang daloy ng tubig.

Sasagutin po ng Gapan City Water District ang bayad sa mga manggagawa at Saddle Clamp na kakailanganin subalit ang mga karagdagang materyales na kakailanganin ay sagot na po ng aming mga tagatangkilik.

Umaasa po ang aming pamunuan sa inyong taos pusong pakikipagtulungan upang mapaganda at mapaghusay po natin ang serbisyo ng tubig ng Gapan City Water District.

Maari na po kayong magpabatid at magpalipat sa aming tanggapan.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo lamang pos a aming tanggapan.( Gapan City Water District )

Maraming Salamat po.

PANGASIWAAN