To all Concessionaire

Gapan City Water District Ang Gapan City Water District GCWD ay Magbibigay ng AMNESTY sa mga naputulan ng Serbisyo ng TUbig na may Pagkaka-utang. Ang mga Sumusunod na Kasunduan: A. Babayaran ang buong Pagkaka-Utang sa Tubig at aalisin ang lahat ng Penalty Charges. B. Babayaran ang Current Bill at 50% ng Utang at aalisin ang continue reading : To all Concessionaire

Latest News..

Other Service Request – Re-reading of Water Meter Other Service Requests- Re-reading of Water Meter     Schedule of availability of service: Monday – Friday 8:00 AM – 5:00 PM Relocation/Transfer of Water Meter Relocation/Transfer of Water Meter Schedule of availability of service: Monday – Friday 8:00 AM – 5:00 PM (without noonbreak) Other Requests continue reading : Latest News..